Sporditegevuse toetuse taotlusest

Taotlust on võimalik lisaks paberkandjal täita ka iseteeninduses. Rae valla iseteenindus https://iseteenindus.rae.ee/võimaldab esitada kõiki taotlusi läbi e- keskkonnas oleva iseteeninduse ning nüüdsest on muutunud lihtsamaks spordi kuluhüvitise taotlemine.

Oluline on vaja taotluse jaoks hankida treeneri isikukood ja e-maili aadress. Need andmed on olulised taotluse vormistamisel. Kui olete taotluse digiallkirjastanud, saab treener automaatselt selle kohta teatise oma e-mailile. Siis tuleb ka temal taotlus digiallkirjastada. Peale treeneri poolset allkirja on kuluhüvitise taotlus lõplikult esitatud. Vanem saab oma meili peale teate, et taotlus on esitatud.

Mikata Judokooli treenerite andmed:

Krister Parbo ik 38009080261; e-post krister@parbo.ee

Rain Maltsev ik 39401120820; e-post rain_maltsev@hotmail.com

Jätkuvalt tuleb taotluse tegemisel tähelepanu pöörata, et see oleks tähtaegselt esitatud.  Kuluhüvitise taotleja ja kuluhüvitise saaja peavad omama sissekirjutust Rae vallas. Kui sporditegevuse kuluhüvituse taotlemisel peab jälgima, et treeneril on kutsekvalifikatsioon, siis huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st tal peab olema koolitusluba.

Kuluhüvitust on õigus taotleda lapsele või noorele vanuses 5-19 eluaastat ning noorte spordi – ja huvitegevuse kuluhüvitise uus piirmäär on 180 eurot aastas ja taotlemise tähtaega nagu varasemalt, ei ole (st seda võib esitada aasta jooksul kuni järgmise aasta 15. jaanuarini.).

Lisainfo taotlemise tingimuste jms kohta www.rae.ee

Postitatud kategoorias Teated. Postituse otselink.

Comments are closed.